← Література (за липень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Шкурупій В. М. Останній поріг : повісті, оповідання / Володимир Михайлович Шкурупій ; вступ. сл. Євген Гуцало. – Полтава : Видавець Василь Бондарець, 2019. – 575 с.

Анотація

В книгу «Останній поріг» увійшли оповідання й повісті, що побачили світ у книжках «Жива роса» (1987 р.) та «Осіння горішина» (у 1990 р.). Загальна тема творів Володимира Шкурупія — це своєрідний епос українського села 70-80-их років минулого століття, протистояння національних традицій людяності супроти цинізму, нагадування про важливість усвідомлення своїх коренів, любові до рідної землі, заглиблення в моральні витоки народної душі.

Прозаїк описує не стільки село, як глибину української душі в її переживаннях, тривогах, щирості, майстерно показуючи найтонші риси характеру героїв через влучні деталі в їх мові, вчинках, побуті. Його герої добрі, простодушні й щирі. Природа у творах автора виступає одухотвореною, ніби один із героїв, нерозривно вплітаючись у канву твору, увиразнюючи характер героя, описувану подію.