← Історія та етнографія (за червень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Гавриленко Т. Л. Розвиток початкової освіти в Україні у другій половині XX - на початку XXI століття: історико-педагогічний аспект : монографія / Тетяна Леонідівна Гавриленко ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; наук. ред. Л. Д. Березівська. – Київ : Фенікс, 2019. – 383 с., [18] арк. вкл. іл. : іл, табл.

Анотація

У монографії на основі значного масиву джерел розкрито організаційні та педагогічні засади розвитку початкової освіти як цілісного утворення в структурі загальної середньої освіти України другої половини ХХ – початку XXI ст. у контексті суспільно-політичних, соціально-економічних і педагогічних чинників.

Адресовано науковим і науково-педагогічних працівникам, здобувачам вищої освіти, а також усім, хто цікавиться питанням історії початкової освіти в Україні.