← Євроінтеграція (за квітень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Охорона та захист інтелектуальної власності в інноваційній діяльності в умовах євроінтеграційних процесів : cекція № 2 (міжнародної науково-практичної інтернет-конференції) : управління проектами : ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності : / Нац. акад. правових наук України. Наук. дослід. ін-т інтелект. власності ; редкол. О. П. Орлюк, Ю. Є. Атаманова, П. А. Боровик ; вступ Н. М. Мироненко. – Київ : Кравченко Я. О., 2019. – 165 с.

Анотація

У збірнику розміщено матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 21 березня 2019 р. Збірник охоплює проблемні питання ефективного використання власності в інноваційних проектах.

Рекомендується науковцям, державним службовцям, підприємцям, громадським діячам, викладачам, студентам та аспірантам.