← Євроінтеграція (за квітень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Європейський Союз: теорія і практика інтеграції заради успіху : навч. посіб. / В. В. Дума, А. В. Боровик, А. В. Матвійчук, О. В. Матвійчук, В. Ю. Микулець ; Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. С. Дем'янчука ; за заг. ред. А. В. Матвійчук. – Рівне : Волинські обереги, 2019. – 155 с.

Анотація

Матеріал, викладений навчальному посібнику, присвячений Європейському Союзу, його історії та сучасності. Розглянуто філософсько-правові основи європейської інтеграції, правову природу Євросоюзу й етапи розширення європейського інтеграційного угруповання. Наведено характеристику правової системи ЄС, а також законодавства Євросоюзу. Для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблематикою європейського й міжнародного права, міжнародних відносин, історією та сучасністю Європейського Союзу.