← Персоналії (за березень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Михайло Грушевський. Студії та джерела : [збірник] / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; гол. редкол. Ігор Гирич ; редкол. Галина Бурлака, Валентин Кавунник, Мирон Капраль ; літ. ред. Лариса Білик. – Київ : Брехуненко Наталія Андріївна, 2019.

Кн. 2 : Михайло Грушевський. Студії та джерела. – 2019. – 487 с. : фотоіл.

Анотація

У збірнику надруковано студії, присвячені археографічній діяльності Михайла Грушевського в Науковому товаристві Шевченка у Львові, організаційним заходам вченого у Всеукраїнській академії наук та його ролі у формуванні концепції УВАН, співпраці з Українською партією соціалістів-революціонерів — як вона відбилася у мемуарних та епістолярних джерелах та його участі у творенні виставки пам’яті Володимира Антоновича у Києві 1928 року як складової національного пантеону. Детально проаналізовано художню творчість (прозові твори) історика, вплив Михайла Грушевського на чеських інтелектуалів та розглянуто спогади про вченого на сторінках журналу "Український історик". У джерелах, оприлюднені листи вченого з архіву Російської академії наук до Е. Радлова, В. Миролюбова, М. Лемке, В. М’якотіна, Б. Марковича. Надруковано листи Наталії Романович та Луки Гарматія до Михайла Сергійовича, а також листи Миколи Галія до Володимира Дорошенка щодо процесу підготовки "Вибраних праць" Михайла Грушевського, виданих у Нью-Йорку 1960 року.