← Персоналії (за березень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Михайло Грушевський. Студії та джерела : [збірник] / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; гол. редкол. Ігор Гирич ; редкол. Галина Бурлака, Валентин Кавунник, Мирон Капраль ; літ. ред. Лариса Білик. – Київ : Брехуненко Наталія Андріївна, 2019 .

Кн. 1 : Михайло Грушевський. Студії та джерела. – 2019.

Анотація

У збірнику надруковано студії, присвячені археографічним та історичним дослідженням Михайла Грушевського, організаційним заходам вченого у створенні наукових центрів в Австро-Угорській (Львів) та Російській (Київ) імперіях, процесу підготовки четвертого тому «Історії України-Руси», а також його ролі в академічній європейській історіографії. У джерелах опубліковано листи Олександра Лотоцького, одного з найвидатніших представників української колонії у Петербурзі, раніше не відомий лист Закордонного комітету Української партії соціалістів-революціонерів до Михайла Грушевського, листи українського вченого до колеги Аркадія Лященка у Петербурзі, а також згадки про Михайла Сергійовича у справі-формулярі Федора Савченка.