← Література з питань медицини (за березень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Прекондиціювання міокарда = Myocardial preconditioning : нові підходи та молекулярні механізми : монографія / Алла Георгіївна Портниченко, Марина Ігорівна Василенко, Ольга Юріївна Гарматіна, Тетяна Ігорівна Древицька, Володимир Ілліч Портніченко ; НАН України. Ін-т фізіології ім. О. Богомольця, Міжнарод. центр астроном. та медико-еколог. Досліджень ; за ред. Алла Георгіївна Портниченко. – Київ : Знання України, 2019. – 270 с. : іл., табл., схеми.

Анотація

У монографії представлено розроблені авторами теоретичні основи пре кондиціювання міокарда та результати експериментального вивчення його молекулярних механізмів, їх особливостей в онтогенезі та при ре моделюванні серцевого м’яза. Детально описано ефекти та молекулярні механізми пре кондиціювання міокарда різного ґенезу, особливості пре кондиціювання ре модельованого серця.

Для патофізіологів, фізіологів, кардіологів, студентів вищих навчальних закладів медичних та біологічних спеціальностей.