← Література з питань медицини (за березень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Васильчук А. Л. Еніомедицина : монографія / Анатолій Леонідович Васильчук, Захід. центр енергоінформ. Наук ; наук. ред. Ю. М. Панишко. – Львів : ПП Сорока Т. Б., 2019. – 518 с.

Анотація

Монографія «Еніомедицина» презентує новий напрям медицини. У ній наведено еніоанатомічне обґрунтування еніомедицини; розкрито невідповідність тонко матеріальних тіл, їхніх еніоструктур, інформаційно-енергетичних матерій, чакр, каналів, меридіанів, мікроканалів еніоанатомічній нормі як причину хвороб; висвітлено еніотерапію кольоровими інформаційно-енергетичними матеріями і технологію еніолікування; описано 52 еніотерапевтичні технології еніолікування, особливу увагу звернено на еніоанатомічну, еніопсіанатомічну, чакрову, кундаліні шакті, голографічну, телекінетичну, клітинну, мікротелекінетичну, еніомолекулярну терапевтичні технології еніолікування та розвитку тонко матеріальних тіл як універсальну технологію поєднання лікування, виховання і навчання. Пояснено еніопсіанатомічнукорекцію організму, наведено приклади еніолікування хвороб і психофізіологічних реакцій організму на голографічні аплікації й імплантації.

Монографія призначена для еніотерапевтів, лікарів-еніологів, еніоспеціалістів, лікарів усіх фахів, реабілітологів, фізіотерапевтів, валеологів, психологів, психотерапевтів, вихователів, педагогів, тренерів, цілителів,студентів, які вивчають медицину, психологію, психіатрію, реабілітологію, валеологію, нетрадиційне лікування та інші дисципліни, що навчають профілактики, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції і рекондиції.