← Євроінтеграція (за січень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Хомишин І. Ю. Розвиток освіти в Україні в умовах євроінтеграції: концептуальні питання адміністративно-правового регулювання : монографія / Ірина Юріївна Хомишин ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Вид-во Людмила, 2018. – 499 с.

Анотація

У монографії визначено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, пов’язаної з концептуальними питаннями адміністративно-правового регулювання розвитку освіти України в умовах євроінтеграції. Ґрунтуючись на комплексному аналізі міжнародного та національного досвіду, автор досліджує проблеми правого регулювання освіти в умовах реформування освітньої галузі, забезпечення права людини на освіту, стан правового забезпечення цієї сфери та перспективи його розвитку.

Видання розраховане на законодавців, науковців, практиків-управлінців, студентів, аспірантів і викладачів закладів освіти різних рівнів акредитації, усіх, хто цікавиться питаннями адміністративно-правового регулювання освіти в Україні.