← Євроінтеграція (за січень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Обліково-аналітичне забезпечення суб'єктів господарювання в умовах євроінтеграції : кол. моногр. / Наталія М. Позняковська, Світлана Я. Зубілевич, Олеся Л. Міклуха, Михайло Пушкар, Володимир Осмятченко ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 413 с. : табл., портр.

Анотація

У монографії наведено актуальні напрями розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері обліку, оподаткування та аудиту, сучасні дослідження, проведені в Україні та за кордоном, спрямовані на зростання ролі бухгалтерського обліку у сталому розвитку суспільства, та докорінну зміну соціального статусу бухгалтерів у громадянському суспільстві. Видання призначене для науковців, аспірантів, студентів, освітян,практиків, зацікавлених осіб.