← Анексія Криму. ООС (за січень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Парахонський Б. О. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл : [монографія] / Борис Олександрович Парахонський, Галина Михайлівна Яворська ; Нац. ін-т стратег. досліджень ; відп. за вип. А. Ю. Іщенко. – Київ : НІСД, 2019. – 558 с.

Анотація

Монографію присвячено проблемам онтології війни і миру в контексті досвіду України у протидії російській гібридній війні, яка стала довгостроковим чинником деструктивних впливів на українську політичну, економічну та соціальну реальність. Агресивні дії РФ спричиняють руйнівні наслідки для системи світового порядку та міжнародної безпеки, є головним чинником дестабілізації без пекового середовища в регіональному оточенні України.

У праці сутність війни і миру розкривається через стратегічну та без пекову парадигми, із включенням різнорівневої взаємодії когнітивних смислів. Семантика концептів війни і миру, проблеми соціально-політичної онтології, опис глобального й регіонального стратегічного середовища, стратегічна культура та її зв’язок з дискурсом влади, роль ідентичності та мови війни і, нарешті, стратегія перемоги – стислий перелік питань, що розглядаються в книзі. 

Для науковців і широкого читацького загалу.