← Психологія (за листопад 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Збірник наукових праць: психологія : наук. вид. / Засновник ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; гол. редкол. Л. Д. Заграй. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019. – Вип. 23 .

Анотація

Наукове видання присвячене висвітленню актуальних питань соціальної психології, соціальної роботи, психології особистості, політичної психології, психології управління, організаційної психології, психології масових комунікацій, психології сім'ї, психології професійної діяльності, вікової та педагогічної психології, клінічної психології, психологічної безпеки, військової психології,  етнопсихології, гендерній проблематиці, методології досліджень у психології.