← Психологія (за листопад 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Актуальні проблеми психології. Проблеми психології творчості : збірник наук. пр. ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / Засновник НАПН України. Ін-т психології імені Г. С. Костюка. – Київ : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, 2019. – Т. 12, вип. 24 .

Анотація

У збірнику  розкрито основи психології творчості, сутність і зміст основних категорій психології творчості, подано методи та прийоми навчання творчості. Матеріал підготовлений на основі узагальненого педагогічного досвіду викладання у вищих навчальних закладах України.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також читачів, яких цікавлять проблеми творчості.