← Література з питань медицини (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Посібник з біостатистики. Аналіз результатів медичних досліджень у пакеті EZR (R-statistics) : для магістрів, інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів галузі знань "Охорона здоров'я" / В. Г. Гур'янов, Ю. Є. Лях, В. Д. Парій, О. В. Короткий, О. В. Чалий ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ : Вістка, 2018. – 206 с.

Анотація

Посібник відповідає новим навчальним програмам з курсу «Методологія наукового дослідження» для аспірантів та пошукувачів учених ступенів за галуззю знань «охорона здоров’я», спеціальність «медицина». Призначений для підготовки магістрів, клінічних ординаторів та аспірантів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України та може бути корисним для всіх науковців, які використовують біостатистику в своїх дослідженнях.