← Література з питань медицини (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Григус І. М. Фізична терапія в кардіології : навч. посіб. / Ігор Михайлович Григус, Людмила Борисівна Брега ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 268 с.

Анотація

У посібнику узагальнено дані науково-методичної літератури та результати власних спостережень і досліджень щодо принципів і методів реабілітації кардіологічних хворих. Висвітлено визначення, класифікацію, етіологію, патогенез основних захворювань серцево-судинної системи. При цьому подаються останні українські та європейські стандарти діагностики й тактики лікування хворих. Особлива увага приділяється методикам фізичної терапії залежно від функціонального стану пацієнта. При викладі основних принципів і методів реабілітації кардіологічних хворих враховували основні положення Української, Європейської та Американської шкіл реабілітації. Автори сподіваються, що використання основних принципів і методик кардіореабілітації допоможе практикуючим фізичним терапевтам в їхній повсякденній діяльності.