← Література з природничо­наукової тематики (за липень 2019 р.)

Бібліографія

Кротова О. О. Пізньопалеолітичні мисливці азово-чорноморських степів = The upper palaeolіthic hunters of Azov-Black Sea steppes : [монографія] / Олександра Олександрівна Кротова ; НАН України. Ін-т археології ; наук. ред. В. Н. Станко. Київ : видавець Олег Філюк, 2013. – 418 с. : іл., табл.

Анотація

В монографії аналізуються матеріали археологічних явищ доби верхнього палеоліту азово-чорноморських степів, розглядається хронологія і періодизація культурно-технологічних явищ та визначається їх місце в культурній історії Європи. На базі даних археології, палеогеографії, палеонтології, етнографії та застосування сучасних методологічних підходів досліджується характер взаємодії мисливців регіону з природним середовищем на різних хронологічних етапах розвитку верхнього палеоліту, визначаються типи їх культурної адаптації зі специфічними тактиками виживання, які включали мисливські стратегії, типи мобільності людських груп, їх здатність створювати певні соціальні об’єднання в залежності від характеру природних умов та стану ресурсів.

Книга розрахована на археологів, істориків, краєзнавців.