← Екологія (за липень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Український гідрометеорологічний журнал = Ukrainian Hydrometeorological Journal : наук. журн. / Засновник Одес. держ. еколог. ун-т ; гол. ред. С. М. Степаненко. – Одеса : ТЕС, 2018. – № 2.

Анотація

«Український гідрометеорологічний журнал» є спеціалізованим науковим виданням, в якому публікуються результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень у напрямках «Гідрометеорологія» та «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

Журнал призначений для науковців, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, студентів, аспірантів та докторантів, фахівців у галузі природних наук.