← Екологія (за липень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Полтавської державної аграрної академії = Bulletin of Poltava state agrarian academy : наук.-вироб. фах. журн. / Засновник Полтав. держ. аграр. акад. ; гол. ред. В. І. Аранчій. – Полтава : РВВ ПДАА, 2019. – № 1 (24).

Анотація

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, статті аспірантів і магістрів у співпраці з викладачами, науковцями або особисто (у розділ "Сторінка молодого вченого"). Постанови президії ВАК України від 27.05.2009 р. № 1-05/2 (сільськогосподарські науки, екологія, ветеринарні науки(зоотехнія)); від 22.12.2010 р. № 1-05/8 (технічні науки (техніка та енергетика аграрного виробництва)).