← Євроінтеграція (за липень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Токарський Т. Б. Соціальна політика України в контексті Євроінтеграції : монографія / Тарас Богданович Токарський. – Київ : АртЕк, 2018. – 369 с. – (Практичне право).

Анотація

Монографія присвячена компаративному аналізу й дослідженню світового та вітчизняного досвіду функціонування соціальної сфери. У роботі проаналізовано сутність за зміст соціальної політики України, розкрито її міждисциплінарні зв’язки та напрями реалізації; встановлено поняття та ознаки соціальної держави; окреслено проблеми безпеки і трансформаційні процеси вітчизняної соціальної політики в умовах сьогодення; проаналізовано парадигмальні концепти дослідження зайнятості населення. Особливу увагу приділено міжнародному досвіду у сфері вдосконалення соціальної політики та аналізу нових конструктів синергії соціальної політики України та Європейського Союзу. За результатами проведеного дослідження запропоновані обґрунтовані теоретичні концепти і практичні рекомендації у сфері реформування національної соціальної політики в контексті європейської інтеграції.

Для науковців-правників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, юристів-практиків та ін.