← Євроінтеграція (за липень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції : монографія / Т. Г. Мельник, Б. А. Засадний, Н. О. Гура, В. Г. Швець, І. А. Дерун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Економ. ф-т ; за заг. ред. Т. Г. Мельник. – Київ : Кондор, 2017. – 225 c. : табл.

Анотація

У монографії досліджено актуальні питання проблеми розвитку та удосконалення національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євро інтеграційних процесів.

Важливе місце в роботі приділено висвітленню об’єктивної необхідності реформування системи бухгалтерського обліку і контролю, теоретико-методологічним та організаційним засадам стандартизації та гармонізації бухгалтерського обліку і звітності, стандартизації та гармонізації бухгалтерського обліку і контролю та їх вплив на систему управління.

В контексті реформування системи обліку і контролю розглядаються проблеми обліково-аналітичної освіти і науки. Напрями удосконалення системи бухгалтерського обліку і звітності в умовах євроінтеграції.

Монографія розрахована на тих, хто досліджує актуальні наукові та практичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку, звітності та контролю в Україні в умовах трансформаційних процесів та реформування економічних і суспільних відносин.