← Література з питань екології (за липень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Шалимов Н. А. Природы дивные загадки : биофизика: прошлое, настоящее, будущее : монография / Николай Алексеевич Шалимов ; предисл. Сергей Рафаилович Гриневецкий. – Одесса : Друк, 2007. – 263 с. : ил.

Анотація

Книга присвячена одній з найактуальніших проблем сучасності: вивчення фізичних явищ в біологічних системах, а також деяким фізичним і біофізичним методам, застосовуваним в екології і біології. Автор монографії - професор, доктор наук Н. А. Шалімов описує унікальні можливості, які виникають в результаті досліджень в даній області знань, використовуючи при цьому дані нового наукового напрямку - екологічної біофізики, що виникла на стику декількох дисциплін: екології, біології, фізики, хімії.

Для широкого кола читачів: екологів, фізиків і хіміків, істориків науки, а також осіб, що виявляє інтерес до сучасної науці.