← Література з питань екології (за липень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Екотоксикологія : навч. посіб. : для бакалаврів за спец. 101 "Екологія" / Володимир Васильович Снітинський, Петро Романович Хірівський, Петро Степанович Гнатів, Юрій Ярославович Корінець, Наталія Євгенівна Панас. – [2-ге вид, допов. і перероб.]. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 394 с. : іл., табл.

Анотація

У другому виданні навчального посібника отримали подальший розвиток основи екотоксикології, її понятійний апарат і загальні підходи до вивчення екотоксикантів. Докладно висвітлені біогенні токсини, їхнє значення для популяцій і функціональна роль у підтримані стабільності природних екосистем, а також потреба збереження біорізноманіття, зокрема й отруйних видів. Викладені сучасні дані стосовно походження, поводження у довкіллі та небезпеки для людини техногенних екотоксикантів: хімічних елементів, отруйних сполук, стійких органічних забруднювачів, особливо шкідливих штучних хімічних канцерогенів.

Навчальний посібник підготовлений для екологів. Він буде корисним аспірантам, науковцям і фахівцям сфери моніторингу й екоменеджменту, у контролі за якістю довкілля, а також в організації екобезпечного виробництва і природокористування.