← Персоналії (за червень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Гуржій О. І. Спогади про батька та навколо нього / Олександр Іванович Гуржій ; НАН України. Ін-т історії України ; наук. ред. В. А. Смолій. – вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2019. – 364 с. : фотоіл.

Анотація

У книзі йдеться про життя та діяльність І. О. Гуржія – одного з провідних українських істориків, час становлення якого припав на сталінську диктатуру, хрущовську «відлигу», початок брежнєвського «застою». Показано його тернистий шлях від черкаської сільської глибинки до висот вітчизняної науки через вчителювання з 17 років, жахи Голодомору, трагізм і героїку Другої світової війни. Крізь призму власного бачення і відчуттів, проникливих спогадів, а також на основі залучення широкого документального матеріалу автором відтворено суспільно-політичні реалії того періоду, оточення вченого та його побутові проблеми. Частково виявлені чинники впливу на формування світогляду та творчі можливості І. О. Гуржія. Висвітлено контекст «Історик і влада».

Призначено для викладачів, студентів і фахівців у галузі історіографії.