← Література з питань медицини (за червень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Гістологія з основами гістологічної техніки : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. I-II рівнів акредитації / В. П. Пішак, Л. Я. Федонюк, В. В. Зажаєва, К. М. Чала, Г. М. Чернікова ; за ред. В. П. Пішак. – Київ : Кондор, 2016. – 399 стб. : іл.

Анотація

У підручнику представлена мікроскопічна будова клітин, тканин та органів людського організму, розглянуто закономірності функціональної морфології різних систем органів та їх зміни у процесі життєдіяльності людини.

Особливу увагу приділено основам техніки виготовлення гістологічних препаратів і новим методам гістологічних досліджень.

Підручник написаний на основі діючих програм, які затверджені міністерством охорони здоров’я України та призначений для студентів і викладачів вищих медичних закладів освіти I-II рівнів акредитації.