← Література з питань медицини (за червень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани : навч. посіб. : для інтернів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації зі спец. "Анестезіологія та інтенсивна терапія", "Медицина невідкладних станів" та інших / Ігор Леонтійович Басенко, Олександр Олександрович Буднюк, Анатолій Степанович Владика, Віталій Михайлович Воронцов, Дмитро Георгійович Гавриченко ; за ред. Анатолій Степанович Владика, Олег Олександрович Тарабрін. – Суми : Університетська книга, 2018. – 583 с. : табл.

Анотація

Навчальні плани МОЗ України та програма спеціалізації випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації передбачають навчання інтернів на кафедрах анестезіології та інтенсивної терапії й стажування в базових установах охорони здоров’я. Пропонований посібник містить короткі відомості про історію становлення та розвитку методів знеболювання, інтенсивної терапії, медицини невідкладних станів і організацію, зокрема в Україні, відповідних служб, а також фундаментальні відомості про клінічні методи анестезіології, інтенсивної терапії та невідкладних станів, їх наукову обґрунтованість, технічну та фармацевтичну оснащеність, що забезпечує знання та вміння для досягнення основної мети інтернатури – готовності випускників до позитивних результатів складення екзамену і до самостійної лікарської роботи.