← Література з питань медицини (за травень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Якобчук А. В. Основи медичної валеології : навч. посіб. / А. В. Якобчук, О. Г. Курик ; ПВНЗ "Європейський ун-т", ДНУ "Наук.-практ. центр профілакт. та клініч. медицини" Держ. упр. справами. – Київ : Кондор, 2016. – 253 с.

Анотація

Навчальний посібник дисципліни «Основи медичної валеології для спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» спеціалізація: «Менеджмент з організації охорони здоров’я підготовлено відповідно до навчальної програми ПВНЗ «Європейський університет», побудований на основних питаннях поточного та кінцевого контролю програми. Курс подано у вигляді як основного, так і додаткового матеріалу з метою самостійного отримання та поглиблення знань у даній галузі охорони здоров’я. Розкриті основні принципи валеологічних знань з поглибленим поданням основних складових здоров’я і факторів, що його формують.

Посібник призначений для викладів, студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації, а також може становити інтерес науковцям, інтернам, бакалаврам і магістрам, а також широкому колу читачів.