← Література з питань медицини (за травень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Эндокринная терапия рака молочной железы : руководство для врачей / Алексей Сергеевич Зотов, Лариса Владимировна Гривкова, Юлия Игоревна Зайвелева, Ю. А. Тимовская, А. В. Поступаленко ; под ред. Алексей Сергеевич Зотов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : Заславский А. Ю., 2018. – 152 с.

Анотація

У цьому виданні керівництва наведені сучасні дані щодо показань, методик, ускладнень ендокринної терапії молочної залози згідно з принципами доказової медицини. Описані новітні методи молекулярної та генетичної діагностики цього захворювання. Подана характеристика препаратів для ендокринної терапії, дані про їх ефективність та безпеку, можливі побічні ефекти та заходи із запобігання їм.

Видання буде корисним для всіх фахівців, які займаються діагностикою та лікуванням пацієнтів із захворюваннями молочних залоз, курсантів закладів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, студентів вищих медичних навчальних закладів.