← Література з релігіїзнавства (за березень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Рижкова С. А. Типологія релігій. Курс загального релігієзнавства : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / Світлана Анатоліївна Рижкова. – Київ : Кондор, 2005. – 446 с.

Анотація

У посібнику висвітлені сакральна космо-етика та профановані міфи Хараппа, Мохенджо-Даро, Інь-Шан, Шумеру, Угаріту, Єгипту, Крито-Мікен, космо-етичні архетипи давніх індоєвропейців та семітів, Ар’яварта-Бхаратаварша, Чжоу, релігії Аккаду, Вавилону, Мідії, Палестини, Фінікії, Греції, Риму, а також становлення і течії джайнізму, буддизму, індуїзму, конфуціанства, даосизму, іудаїзму, зороастризму, маніхейства, християнства, ісламу, сикхізму.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями походження та розвитку релігії.