← Література з питань екології (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Скиба Ю. А. Моніторинг довкілля: практичний курс : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Юрій Андрійович Скиба, Ольга Миколаївна Лазебна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т природничо-географічної освіти та екології. – Київ : Каравела, 2016. – 215 с.

Анотація

Розглянуто екоаналітичні аспекти визначення стану навколишнього середовища, виділено методи дослідження об’єктів довкілля. З урахуванням сучасних потреб і тенденцій тощо екологізації світогляду людини узагальнено теоретичний доробок і практичний досвід суміжних природознавчих галузей знань. Викладено сутність та методику виконання лабораторних досліджень навколишнього середовища та його елементів з метою визначення їх стану.

Посібник рекомендований студентам вищих навчальних закладів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».