← Література з питань екології (за лютий 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Гайченко В. А. Екологія тварин : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / Віталій Андрійович Гайченко, Йосиф Володимирович Царик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон : Олді-Плюс; Київ : Ліра-К, 2016. – 231 с.

Анотація

В основу посібника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів факультетів екології та біотехнологій НУБіП України та біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Розглядаються фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладені основні механізми і закономірності стійкого існування угруповань тварин та їх зв’язки в екосистемах. Висвітлені закономірності відповіді тварин і їх угруповань на мінливі умови абіотичного і біотичного середовища існування, а також особливості структури і динаміки популяцій тварин.