← Історія та етнографія (за травень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Журило Д. Ю. Становление и развитие Харьковского Технологического института в конце ХІХ - начале ХХ веков : монография / Д. Ю. Журило, Нац. Техн. Ун-т «Харьковский политехнический институт». – Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2016. – 263 с.

 

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Наукова монографія призначена для студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та технічного напряму. Розглянуто найвизначніші події з історії відкриття, становлення й розвитку Харківського Практичного Технологічного інституту в дореволюційний період. Показано причини перейменування ВНЗ в Харківський Технологічний інститут, а згодом – у Харківський Технологічний інститут Імператора Олександра III. Наведено біографії видатних педагогів і вчених, які працювали в ХПТІ, а далі - в ХТІ та творили його історію. Описано результати оригінальних робіт, виконані під керівництвом великих вчених та педагогів. Запропонований матеріал може бути використаний при вивчені найважливіших питань історії вітчизняної освіти, при курсовому й дипломному проектуванні.