← Історія та етнографія (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Гриценко І. В. Український Державний Флот в 19171919 рр.: історія його становлення, військово-політичної боротьби та занепаду / Ігор Вадимович Гриценко. – (2-ге вид, доп.). – Київ : Видавець Олег Філюк, 2018. – 226 с. : іл.

Анотація

В пропонованій праці, на основі багатого фактичного матеріалу зроблено спробу висвітлити сутність та масштаби процесів українізації, яка розгорнулася після Лютневої революції 1917 р. на Чорноморському та інших флотах колишньої Російської Імперії, що стало важливою передумовою для формування військово-морських сил незалежної України. Детально розглянуто процес становлення військово-морського флоту і морських інституцій УНР та Української Держави, наведено основні положення тогочасного українського військово-морського законодавства. Багато уваги приділено перебігу військових дій на морі, діям українських матроських загонів в міських боях, та діям окремих українських кораблів, що дозволяє відтворити повну картину революційної боротьби українських моряків за національне самовизначення та утвердження української влади над флотом і на чорноморському узбережжі в 1917–1918 рр.

Для всіх, хто цікавиться сучасною військово-морською історією України.