← Література з природничо­наукової тематики (за січень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Методичні рекомендації для проведення навчальної практики з дисципліни "Гідробіологія" : для студентів ОС "Бакалавр" спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура" / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; уклад. Меланія Іванівна Хижняк, Микола Юрійович Євтушенко. Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 441 с.

Анотація

В основу підручника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Послідовно описані підтипи і класи типу Хордові. Характеристика класу містить системи (поділ на ряди і родини), їхні морфологічні та екологічні особливості, роль у біоценозах, значення для людини, походження та еволюцію представників хордових тварин. Лаконічно висвітлені загальні характеристики, поширення та короткий перелік видів головних рядів кожного класу хордових. Окремо виділено представників, що належать до фауни України. До кожного класу вказано для порівняння в таблиці загальноприйняту систематику за М. П. Наумовим, М. М. Карташовим (1979) і сучасну систематику за різними авторами (з поправками на нові молекулярні класифікації) та з новими українськими назвами таксонів.

Для студентів, аспірантів і викладачів біологічних факультетів університетів, педагогічних університетів та ліцеїв, студентів вузів, де читається курс зоології хордових.