← Психологія (за вересень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : зб. наук. пр. – Острог, 2018. – Вип. 6. – 98 с.

Анотація

У збірнику розглядаються проблеми загальної, педагогічної, когнітивної та вікової психології, проблеми особистості та психології мас, психодіагностики та психокорекції.

Для викладачів, наукових працівників, студентів.