← Психологія (за вересень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія» : зб. наук. пр. – Харків, 2017. – Вип. 63. – 65 с.

Анотація

У віснику подано результати теоретичних та експериментальних наукових досліджень у галузі фундаментальної та прикладної психології. Розглянуті проблеми особистості, когнітивної сфери, деякі питання юридичної, медичної, політичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі.

Для науковців, аспірантів, здобувачів.