← Література з релігієзнавства (за липень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Протестанська реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : [I Наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 4 травня 2017 р., м. Суми] : зб. наук. праць / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Укр. євангельська семінарія (м. Київ) ; відп. ред. Віталій О. Гура ; редкол. Сергій Л. Головін, М. М. Мокієнко, Н. О. Пасічник ; відп. за вип. Ірина М. Щербакова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 207 с.

Анотація

У збірнику подано наукові праці, присвячені дослідженню ролі Реформації в духовному, культурному і соціально-економічному розвитку суспільства. До збірника вміщено статті учасників І Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 500-річчю Реформації «Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи» (4 травня 2017 р., м. Суми).

Збірник адресується науковцям у галузі філософії, богослов’я, культурології, психології, соціології. Прислужиться студентам, аспірантам, слухачам духовних семінарій та всім зацікавленим особам.