← Література з релігіїзнавства (за травень 2018 р.)

Бібліографія

Отрош М. І. Місце і роль Католицької церкви у міжнародному правопорядку : монографія / Михайло Іванович Отрош ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред. Т. Короткий. – Київ; Одеса : Фенікс, 2017. – 594 с.

Анотація

Пропонована монографія є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням теоретико-методологічних проблем діяльності Католіцької церкви на міжнародної арені, проведеним з позицій міжнародного права. Проаналізовано місце і роль Католицької церкви у міжнародному правопорядку від перших століть християнства до ІІ Ватиканського собору і в післясоборний період. Висвітлено правову природу Католицької церкви та її міжнародно-правову доктрину, аналіз яких проведено на основі офіційних документів Святого Престолу та з урахуванням позицій світської і церковної науки про діяльність католицизму на міжнародній арені та його вплив на розвиток міжнародного права і міжнародних відносин.

Для аналітиків, працівників органів зовнішніх зносин, науковців, докторантів, аспірантів і студентів юридичних та богословських вузів і факультетів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами теорії міжнародного права загалом і питанням релігійного фактору у міжнародно-правових відносинах зокрема.