← Література з природничо­наукової тематики (за травень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Семенова І. Г. Синоптичні та кліматичні умови формування посух в Україні : монографія / Інна Георгіївна Семенова ; Одес. держ. еколог. ун-т. – Харків : Панов А. М., 2017. – 234 с.

Анотація

Монографія присвячена дослідженню особливостей еволюції посух на території України в поточних і майбутніх кліматичних умовах та їх впливу на продуктивність сільськогосподарських культур. На базі п’яти індексів посух створено каталог сезонних посух за період 1995-2012 рр. по агрокліматичних зонах України. Визначено просторово-часовий розподіл сезонних посух протягом 2020-2050 рр. для різних кліматичних сценаріїв. Характер регіональної циркуляції атмосфери встановлено через кількісну оцінку структури урожайності озимої пшениці та ярого ячменю, яка ґрунтується на сумісному врахуванні впливу посух і блокуючи атмосферних процесів.