← Література з питань медицини (за березень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Стан серцево-судинної системи та вегетативної регуляції у дітей, хворих на хронічний тонзиліт : монографія / О. І. Сміян [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Сміян, О. П. Мощич ; Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т. – 2016. – 93 с. : табл.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У монографії викладена інформація про стан серцево-судинної системи та вегетативної регуляції у дітей, хворих на хронічний тонзиліт. Широко поданий огляд літературних даних щодо незапальних уражень серцево-судинної системи на тлі хронічного тонзиліту в дітей, сучасних поглядів, етіопатогенезу та особливостей клінічного перебігу та терапії вторинних тонзилогенних кардіопатій у дитячому віці. Описані результати власних досліджень із зазначенням особливостей клінічних та інструментальних даних дітей з ураженнями серцево-судинної системи на тлі хронічного тонзиліту. Викладено аналіз одержаних результатів, показана ефективність і запропоновано для використання магнієвмісний препарат за схемою комплексного лікування дітей із вторинною тонзилогенною кардінальною патологією.