← Література з питань медицини (за березень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кресюн В. Й. Лікарська рецептура із загальною фармакологією : навч. посіб. / В. Й. Кресюн, В. В. Годован ; Одес. нац. мед. ун-т. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Одеса : ОНМедУ, 2017. – 277 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Друге видання істотно доповнене. Викладено правила прописування лікарських засобів з урахуванням сучасних уявлень про лікарські форми. Розглянуто питання, пов’язані з оптимізацією наявних і розробкою нових лікарських форм. У розділі «Загальна фармакологія» висвітлено основні принципи загальної фармакології, детально розглянуто сучасні уявлення і питання, що визначають суть її трьох складових: фармакокінетики, фармакодинаміки та фармакотоксикодинаміки. Наведено класифікатор сучасних фармакологічних груп. Наприкінці відповідних розділів розміщені завдання для самоконтролю.

Для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України.