← Філософія (за лютий 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Наукові записки НаУКМА : [зб. наук. ст.] / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ, 2017. – Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – 78 с.

Анотація

Пропонований збірник наукових статей, підготовлений кафедрою філософії та релігієзнавства НаУКМА, присвячено актуальним проблемам філософії, історії філософії та релігієзнавства.

Збірник адресовано науковцям, викладачам, студентам гуманітарних закладів.