← Філософія (за лютий 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки» : [зб. наук. праць] / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. – Вип. 57. – 183 с.

Анотація

Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасної філософії, філософії науки та освіти, культурології, питанням становлення інформаційного суспільства. Вісник є фаховим виданням у галузі філософських наук.