← Екологія (за грудень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecology : період. наук. зб. / Засновник Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Географ. ф-т, Укр. географ. тов-во ; гол. ред. Валентин Кирилович Хільчевський. – Київ : [б.в.], 2022. – № 3 (65). – 139 с.

Анотація

Науковою тематикою статей, які публікуються в збірнику є: теоретичні та експериментальні гідрологічні, гідрохімічні та гідроекологічні дослідження водних об’єктів; вплив кліматичних змін на елементи гідрологічного режиму; оцінка антропогенного впливу на водні об’єкти; аналіз катастрофічних гідрологічних явищ та їхній вплив на водні об’єкти;  управління, використання та охорона водних ресурсів; якість води в джерелах водопостачання; географічні аспекти досліджень глобального гідрологічного циклу.