← Екологія (за грудень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія: Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. / Засновник Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут" ; відп. ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – Вип. 1 (11). – 75 с.

 

Анотація

Журнал публікує наукові результати та досягнення мультидисциплінарних досліджень молодих науковців широкого профілю у сферах машинобудування, енергетики, технологій органічних і неорганічних речовин, екології, інформаційних технологій і систем управління, техніки та електрофізики високих напруг, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.