← Екологія (за вересень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series : Chemistry, chemical technology and ecology : зб. наук. пр. / Засновник Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут" ; відп. ред. І. М. Рищенко. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1 (7). – 79 с.

Анотація

У збірнику представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі органічної та неорганічної хімії, хімічної технології та інженерії з різних спеціалізацій, промислової біотехнології, екології, ресурсозбереження та захисту навколишнього середовища.