← Екологія (за вересень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Альгологія = Algologia : международный научно-технический журнал / Учредитель Ин-т ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины ; гл. ред. С. П. Вассер. – Київ : Ин-т ботаники НАН Украины, 2022. – Т. 32, № 2 .

Анотація

Проблематика: Загальні проблеми альгології; морфологія, анатомія, цитологія; розмноження і цикли розвитку водоростей; генетика; фізіологія, біохімія, біофізика; екологія, ценологія, охорона і роль водоростей у природі; флора і географія; викопні водорості; систематика, філогенія і питання еволюції водоростей; нові і рідкі таксони; прикладна альгологія.