← Євроінтеграція (за червень 2022 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Тенденції розвитку терміносистем сучасних європейських мов (кінець XX - початок XXI століття) : кол. моногр. / Ірина Олександрівна Голубовська, Василь Якович Жалай, Олена Володимирівна Кругликова, Тетяна Григорівна Линник, Ірина Віталіївна Малиновська ; НАН України. Центр наук. дослідж. і викладання інозем. Мов ; а заг. ред. Василь Якович Жалай. – Київ : Едельвейс, 2021. – 419 с.

Анотація

Колективна монографія присвячена дослідженню термінології та терміносистем європейських мов як у синхронії, так і в діахронії, під кутом зору традиційних і новітніх підходів до розв’язання проблематики, що пов’язана з розвитком, стандартизацією й уніфікацією термінологій сучасних суспільних наук та інших сфер функціонування. Робота адресована насамперед, мовознавцям-термінологам, лексикографам, термінографам і перекладознавцям, але може становити інтерес і для філологів-мовознавців взагалі та всіх, хто цікавиться термінологією і термінознавством.