← Євроінтеграція (за червень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Огінок С. В. Франчайзингова стратегія розширення ринку ЄС : монографія / Соломія Василівна Огінок ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; наук. ред. Ігор Михайлович Грабинський. – Львів : Растр-7, 2021. – 273 с. : іл., табл.

Анотація

Монографія присвячена дослідженню чинників формування єдиного ринку ЄС, де важливе місце посідає франчайзинг, оскільки в його основу покладено певну систему конфедераційних знань, яка передається від власника бізнесу, продавця до покупця франшизи. Франчайзинг є продуктом інтелектуальної власності, який реалізується коштом національних інвестором та дає змогу створити мережу підприємств з єдиною торговою маркою всередині та поза межами Європейського Союзу. З’ясовано, що вищий ступінь урегульованості франчайзингу як економічної діяльності, то динамічніше він зростає і розвивається.