← Література з питань екології (за грудень 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

 Сукач, Ю. Г. Захист об'єктів та проведення відновлювальних робіт у надзвичайних ситуаціях. Ч. 1. Забезпечення безпечної експлуатації об'єктів та населених пунктів / Сукач, Ю. Г., Ткачук, Р. Л. ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Растр-7, 2017. – 463. – Бібліогр.: с. 459-463.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У посібнику викладені основні поняття та визначення надзвичайних ситуацій, їх класифікація та заходи захисту від них, згідно до чинної нормативної бази України. Описані надзвичайні ситуації, їх вплив на життєдіяльність людини, наведені приклади створення систем запобігання та захисту об’єктів народного господарства та територій.

Видання призначено для студентів вищих навчальних закладів, фахівцям цивільного захисту, керівникам з ліквідації аварій, аварійно-рятувальних служб та спеціалістів з екології.