← Література з питань екології (за грудень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Екологічна безпека та відновлювальні джерела енергії : зб. доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 24-25 травня 2017 р. / Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 144 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У збірнику розміщені матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої проблемам та заходам підвищення екологічної безпеки України, збереження енергії, розгляду основних видів відновлюваної енергетики та питанням їх використання.

Матеріали будуть цікаві як для працівників-науковців, так і для студентів екологічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів і хто цікавиться охороною навколишнього середовища.